وبلاگ کودکانستایش قاسمی

روزی روزگاری دختری به اسم سارا ازکوچه ای  می گذشت و به نانوا رفت ودونان گرفت وبه راه افتاد و پیرزنی فقیر دنبال غذا می رفت تاغذا پیدا کند سارا ان دونان را به پیرزن داد و به خانه رفت مادر به سارا گفت: پس ان دونان کو. سارا تمام ماجرار ابرای مادرش تعریف کرد و مادر به سارا گفت افرین دخترم.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم فروردین 1390ساعت 16:34  توسط ستایش قاسمی  |